Нууцлалын бодлого

Оршил
Энэ нь хэрэглэгчдийн хувийн нууцыг тодорхой үнэлдэг бөгөөд нууцлал нь таны чухал эрх юм.Таныг манай үйлчилгээг ашиглах үед бид таны холбогдох мэдээллийг цуглуулж, ашиглах болно.Энэхүү "Нууцлалын бодлого"-оор дамжуулан бид үйлчилгээгээ ашиглахдаа эдгээр мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, ашиглаж, хадгалах, мөн эдгээр мэдээлэлд хандах, шинэчлэх, хянах, хамгаалах боломжийг танд олгох болно гэж найдаж байна.Энэхүү "Нууцлалын бодлого" нь таны ашигладаг үйлчилгээтэй нягт холбоотой.Та үүнийг анхааралтай уншиж, шаардлагатай үед энэхүү "Нууцлалын бодлого"-ын удирдамжийг дагаж, тохирох сонголтоо хийнэ гэж найдаж байна.Энэхүү "Нууцлалын бодлого"-д багтсан холбогдох техникийн нэр томьёоны хувьд бид товч бөгөөд товчхон байхыг хичээж, таны ойлголттой болохын тулд нэмэлт тайлбарын холбоосыг өгнө.
Манай үйлчилгээг ашиглах эсвэл үргэлжлүүлэн ашигласнаар та энэхүү Нууцлалын бодлогын дагуу холбогдох мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, хадгалахыг зөвшөөрч байна.
If you have any questions about this Privacy Policy or related matters, please contact us at bonnie@wbproduct.com.
Бидний цуглуулж болох мэдээлэл
Бид үйлчилгээ үзүүлэхдээ таны тухай дараах мэдээллийг цуглуулж, хадгалж, ашиглаж болно.Хэрэв та холбогдох мэдээллээр хангаагүй бол та манай хэрэглэгчээр бүртгүүлэх эсвэл бидний үзүүлж буй зарим үйлчилгээг ашиглах боломжгүй эсвэл холбогдох үйлчилгээнээс хүссэн үр дүнд хүрэх боломжгүй байж магадгүй юм.
Таны өгсөн мэдээлэл
Манай маягтыг бөглөхдөө бидэнд өгсөн нэр, цахим шуудан, Whatsapp дугаар болон таны асуулт/хэрэгцээтэй холбоотой хувийн мэдээлэл;
Бид таны өгсөн мэдээллийг хэрхэн ашигладаг
Таны өгсөн нэр, цахим шуудан, Whatsapp дугаар, асуулт/хэрэгцээний дагуу бид тантай холбогдож, танд хэрэгтэй үйлчилгээг үзүүлж, асуудлыг тань шийдвэрлэх болно.
Бид таны мэдээллийг хэрхэн хадгалах
Таны зөвшөөрснөөр бид танд үргэлжлүүлэн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд таны мэдээллийг хадгалах болно.Бид гуравдагч этгээдэд мэдээлэл өгөхгүй.